Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 maggio 2011

The last emperor's mother: Aghia Ypomoni - Santa Pazienza

Helena Dragasi - Aghia Ypomoni
The mother of the last Emperor of Byzantium C.Paleologos
Elena Dragasi - Santa Ypomoni
Madre dell'ultimo Imperatore Bizantino C.Paleologo

Κοντάκιον - Kontakion
Υπομονής θεοστηρίκτου την ομώνυμον και βασιλίδων θεοσόφων την υπέρτιμον, την εκλάμψασαν ως άστρον εν Βυζαντίω και χορούς μοναζουσών καταπυρσεύσασαν, ταπεινώσεως βολαίς ανευφημήσωμεν, πόθω κράζοντες. Χαίροις, Μήτερ πανεύφημε.

Bearing the name of Godly-strengthened Patience, and the most-honored of the Godly-wise rulers, who shone as a star in Byzantium and blazing among the choirs of the monastics, with the rays of humility let us praise her, crying out fervently: Hail, O most-praised Mother.

 Portava il nome Pazienza, rinforzato da valore divino, e il nome dei sovrani più onorati, splendeva come una stella in Bisanzio, scintillava nei cori monastici con raggi di umiltà, elogiamo lei, la più celebrata Madre 

commemorated on/celebrata il 13 March and/e 29 May


English translation of Kontakion from http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com. La traduzione in Italiano è libera.

1 commento:

 1. 300 ΕΛΛΗΝΕΣ! όπως πολύ ορθά γράφετε. Όχι τριακόσιοι αγανακτισμένοι, όπως συμφέρει
  στους άρχοντες που καταδυναστεύουν τον κόσμο.
  ΔΕν πρόκειται για συναισθηματισμό που ζητεί εκτόνωση, αλλά για σώφροσύνη και πραότητα.
  Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. Οι πράοι στην Ελλάδα θα γίνουν μαχητές. Αυτή είναι η συμβολή της ανελευθερίας στην πατρίδα μας. Ο διάβολος έγινε υπηρέτης του Θεού.
  Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
  "Δοξάσατε τον Θεόν ημών εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, ότι του Θεού εστίν."
  Μόσχος Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος

  RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !