Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 maggio 2011

8 Μαίου. Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου - 8 Maggio. Arsenio il Grande

Σαν μεγάλος καθηγητής της ερήμου ο Μέγας Αρσένιος, μεταξύ άλλων, δίδαξε και την ταπείνωση. Ας δούμε τι είπε χαρακτηριστικά σε μία συνάντηση του στην Αλεξάνδρια: Σε μία από τις επισκέψεις του ο Αλεξανδρείας Θεόφιλος μαζί με μερικούς άλλους παρεκάλεσε τον Όσιο να τους πει κάποιο λόγο, για να ωφεληθούν πνευματικά. «Εάν σας πω κάποιο λόγο, θα τον εφαρμόσετε;». Κι όταν εκείνοι απάντησαν καταφατικά, τους αποκρίθηκε: «Όπου ακούετε ότι βρίσκεται ο Αρσένιος, μην πλησιάζετε σε αυτόν». Το περιστατικό αυτό δείχνει την μεγάλη του ταπείνωση.
Sant'Arsenio fu stato uno dei più grandi maestri del deserto. Insegnava ai suoi alluni diverse cose ma insisteva sulla umiltà. Questo lo testimonia una storia che ha preso luogo ad Alessandria d'Egipto: Il patriarca Theofilo di Alessandria una volta chiese al Santo. "Padre ci dici qualcosa per << nutrire >> le nostre anime ?" Il Santo rispose: "Se vi dico, dovete applicare la mia didascalia in pieno". E loro risposero all' unisono "Naturalmente Santo padre". E lui disse "State lontanο da Arsenio".  Questo dimostra quanto umile fu il Santo...

πηγή κειμένου όπου μπορείτε να διαβάστε περισσότερα για τον Άγιο εδώ
leggete sulla vita del Santo qui

1 commento:

  1. Καθηγητής της ερήμου και των ψυχών
    ΌσΙε Αρσένιε πρέσβευε υπερ ημών!
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !