Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 maggio 2011

Viaggio nella terra di Apocalisse

Proponiamo il post The land of the Apocalypse che proviene dal blog mosaicology. Ci sono delle foto bellissime dell'isola di Patmos dove San Giovanni l'Evangelista fu esiliato. Patmos è il luogo dove il Santo ha visto e scritto l'Apocalisse. Per approfondire sulla vita di San Giovanni, Evangelista e Teologo, leggete qui.

The land of the Apocalypse


Patmos. The island where the Apocalypse was written. I have visited the island 4 or 5 years ago and the air you breathe there is different than any other place. Indeed a holy man had been there and a remarkable event had occurred. On the island you can view one of the few rare examples of micromosaics of all times. It's a mosaic icon of St.Nicholas located in the museum at the Monastery of St.John.

The pictures you see here are taken from picasa web and they come from personal albums. The first two wall mosaics are to be found on the exterior above an entrance to the Monastery (1st pic) and the site of the cave of the Apocalypse  (2nd pic). The 3rd picture is a view of the port town Skala. The last picture is a view of the Monastery. Mesmerising just to look at ..imagine being there!

Here's a website on Patmos with more pictures, though tiny ones, but with general information on the island

http://www.greekisland.co.uk/patmos/patmos.html

A bit more of this gem of the Greek blue seas:

panoramio.com

Places like this one are ideal for a creative life - soothe your soul and trigger inspiration - often divine, if that is what you seek.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !