Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

09 maggio 2011

Ο μέγιστος των προφητών Ησαίας - Il maggiore dei Profeti

 
Ο μέγιστος των προφητών Ησαίας υπήρξε υιός του Αμώς καταγόμενος από βασιλική φυλή. Προφήτευσε στις ημέρες των βασιλέων της Ιουδαίας Οζίου (ή Αζαρίου), Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου. Γύρω στο 681 πΧ επί της βασιλείας Μαννασή, έλεγξε την ασέβεια και την παρανομία του βασιλέως και εμαρτύρησε πριονιζόμενος. Είναι γνωστός ως ο ευτονώτατος και ο μεγαλοφωνότατος για το κάλλος και το ύψος των λόγων του. Η προφητεία του είναι διαιρεμένη σε 66 κεφάλαια. Ας θυμηθούμε την στιχολογία της Ε ωδής (5ης) "εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου..."
Il profeta più grande Sant'Isaia fu il figlio di Amos che proveniva da una famiglia regale. Ha profetizzato durante il periodo di quattro diversi re. Circa il 681 aC, quando regnava Manassi. E morto come martire (è stato segato) dal re Manassi perchè rimproverò la profanità e le ingiustizie del re. E conosciuto fra i profeti da grandissima voce per la bellezza e valore delle sue profezie.

περισσότερα στο vatopedi wordpress
per saperne di più leggete santi beati

από το συναξάρι του Προφήτου Ησαία
Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν,
Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν.
Ἡσαΐας δ' ὁρόων μέλλοντ' ἐνάτῃ χερὶ πρίσθη

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !