Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 maggio 2011

15 Μαίου. Ὁ Παχώμιος, λεπτύνων σαρκὸς πάχος - San Pacomio (15/05) Ο Μέγας Παχώμιος γεννήθηκε στην Θήβα της Αιγύπτου από γονείς ειδολολάτρες. Σε νεαρά ηλικία υπήρξε στρατιώτης. Βλέποντας τις αρετές των χριστιανών, γρήγορα προσήλθε στην πίστη του Χριστού. Έγινε μαθητής του ερημίτη Παλάμωνα. Πολύ γρήγορα έγινε περιβόητος για την αρετή και την ασκητικότητα του. Δημιούργησε πολλές σκήτες και μοναστήρια και κατέστη κοινοβιάρχης περισσοτέρων από 14.000 μοναχών. Ετελεύτησε περίπου το 348.  

San Pacomio nacque in Tebe di Egitto da genitori pagani. In età giovanile è stato soldato. Ammirando le virtù dei cristiani, si convertì alla fede di Cristo. Poi diventò erimita sotto la guida dell'asceta Palamona. Molto presto acquistò fama come un'asceta e uomo di virtù. Diventò maestro di tanti erimiti e costruì molti monasteri. Si dice che come abate aveva sotto la sua guida spirituale più di 14.000 monaci. Morì intorno il 348.

  Ὁ Παχώμιος, λεπτύνων σαρκὸς πάχος,
Ψυχῇ συνῆγε πρὶν μεταστῆναι στέαρ
Πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ Παχώμιον ἔνθεν ἄειραν. 


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !