Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 maggio 2011

8 Maggio. San Giovanni EVANGELISTA e TEOLOGO

8 Μαίου.
Του Αγίου ενδόξου Αποστόλου, Ευαγγελιστού, επιστηθίου, ηγαπημένου, και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου

Υπήρξε ένας από τους τέσσερις αλιείς που κάλεσε ο Κύριος στο αποστολικό αξίωμα. Ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης οι οποίοι ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Την θεοσέβεια τους την μεταδώσανε και στα παιδιά τους για αυτό και ο νεαρός Ιωάννης έγινε μαθητής του Προδρόμου μόλις ο τελευταίος άρχισε να κηρύττει στην έρημο.  Όταν έγινε μαθητής του Κυρίου, απετέλεσε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο τον κύκλο των τριών μαθητών τους οποίους πήρε μαζί του ο Κύριος τόσο κατά την ανάσταση της θυγατρός του Ιαείρου, στην Μεταμόρφωση και στην αγωνιώδη προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή. Ο Ιωάννης είναι "ο μαθητής ων ηγαπα ο Ιησούς". Χάρη στον θερμό του ζήλο και την πολλή αγάπη που έδειχνε στον Χριστό μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο, δίκαια χαρακτηρίστηκαν από τον Ιησού "βοανεργές" δηλαδή υιοί της βροντής. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος από τους δώδεκα που παρακολούθησε το μαρτύριο του Χριστού μέχρι και τον Σταυρό. Είχε την τιμή να του εμπιστευθεί ο Κύριος την μητέρα του λέγοντας του "ιδού η μήτηρ σου". (Ιωαν.19,27). 
Εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Δομητιανό στην Πάτμο όπου είδε εκεί την Αποκάλυψη. Μετά τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου και την καταστροφή των Ιεροσολύμων (στρατηγός Τίτος 71 μΧ) εγκαταστάθηκε στην Έφεσο όπου και έγραψε το ευαγγέλιο του από το 85 μέχρι το 95 μΧ.
Σύμφωνα με τον Ιερώνυμο, ο Ιωάννης όταν έφθασε σε βαθύ γήρας επειδή πιά δεν μπορούσε να διδάξει, επαναλάμβανε διαρκώς στους πιστούς "τεκνία αγαπάτε αλλήλους".
Fu stato uno dei quattro pescatori che il Signore chiamò per primi. Era il figlio di Zebedeo e di Salome, persone molto religiose. Hanno insegnato ai loro figli il rispetto verso Dio e cosi Giovanni diventò allunno di Giovani Battista fino quando quest’ultimo lo indirizzò a diventare discepolo di Gesù. Insieme a Giacomo e Pietro costituì il gruppo stretto degli apostoli che Gesù portò con sè durante la Transfigurazione, durante la resurrezione della figlia di Giairo e durante l’agonia nel giardino di Getsemani. Giovanni è “l’apostolo che Gesù amava”. Cristo ha denominato Giovanni e suo fratello Gicacomo “figli del tuono” perchè loro due mostravano un zelo e una profonda dedicazione verso Cristo. Giovanni è l’unico dei discepoli che seguì Cristo fino alla Croce. Cosi il Signore gli affidò sua madre dicendo “ecco tua madre” (Giov.19,27).
Fu esiliato dall’imperatore Dometiano all’isola di Patmo dove ha visto e scritto l’Apocalisse. Dopo la morte di Apostolo Paolo e la distruzione di Gerusalemme (da Generale Tito 71 dC) andò ad Efeso dove ha scritto il suo vangelo da 85 fino al 95 dC.
Secondo Hieronimo, Giovanni quando diventò molto vecchio, non riuscendo più a catechizzare i fedeli, si limitava a ripetere “figli miei, vi amate gli uni gli altri”.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !