Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 aprile 2011

Βασιλική - Vasiliki


Τα παραπάνω έργα προέρχονται από το blog free paint της Βασιλικής, Ελληνίδας δημιουργού από την Αθήνα, της οποίας τα έργα χαρακτηρίζονται από έναν αυθορμητισμό που έντεχνα η καλλιτέχνης "φυλακίζει" μέσα στα υλικά της, έργα που μιλάνε στην καρδιά για να μας υπενθυμίσουν αιώνιες αλήθειες και ομορφιές. Ιδιαίτερα μας έχει συναρπάσει ο ανεμόμυλος, που είναι και το πιο πρόσφατο έργο που δημοσίευσε στο blog αλλά και το παγώνι μας είχε κλέψει την καρδιά εδώ και μήνες (και ήταν η αφορμή να έρθουμε σε επαφή με την Βασιλική και να γίνουμε μόνιμοι αναγνώστες και θαυμαστές του blog της). Περισσότερα εδώ.

Le opere qui illustrate provengono dal blog free paint di Vasiliki, un'artista greca da Atene di cui le opere di arte si distinguono da una spontaneità che l'artista abilmente riesce ad "imprigionare" nei suoi materiali, opere che parlano al cuore per ricordarci le verità e le bellezze eterne. Particolarmente ci ha affascianto il mulino, che risulta l'ultima opera pubblicata sul suo blog ma anche il pavone ci ha rubato il cuore mesi fa (ed è stato il motivo per contattare Vasiliki e diventare lettori fissi ed ammiratori del suo blog). Visitate il suo blog qui.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !