Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

22 aprile 2011

encomia

Mosaico da Dafni, Grecia - Madonna sotto la Croce

πηγή
Επιτάφιος 2011 Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος εδώ
 
segue una selezione dagli encomia del lamento funebre


O vita come muori? Come dimori in una tomba mentre distruggi il regno della morte e risusciti dall’ade i defunti ?

Tu che nel principio con solo tuo cenno hai fissato l‘orbita terrestre, come uomo mortale scendi sotto terra esanime: fremi o Cielo a questa vista.
 Per liberare adamo ed Eva io soffro di tutto questo, non piangere madre
 Le mirofore o Salvatore giunte al sepolcro ti offrivano aromi

Cosparsero di unguenti profumati il sepolcro le mirofore giungendo al mattino al far del giorno
 O Triade e monade, Dio mio, Padre,Figlio e spirito abbi pieta del mondo


Buona continuazione...

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !