Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 aprile 2011

La penna della sentenza - Ήδη βάπτεται κάλαμοςGià intingono i giudici iniqui la penna per la sentenza e Gesù è giudicato condannato alla croce mentre la creazione soffre, vedendo sulla croce il Signore. O Tu che nella natura del tuo corpo per me patisci, O Signore buono, Gloria a Te.

Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως παρά κριτών αδίκων και Ιησούς δικάζεται και κατακρίνεται Σταυρώ. Και πάσχει η κτίσις εν σταυρώ καθορώσα τον Κύριον. Αλλ' ο φύση σώματος δι' εμέ, πάσχων αγαθέ Κύριε Δόξα Σοι.

*secondo i grandi Maestri della Musica Bizantina, questo inno appartiene ai top five di tutta l'innologia ecclesiastica sia per la sua bellezza innografica che melodica.

*σύμφωνα με τους μεγάλους Μαέστρους της Βυζαντινής Μουσικής, ο ύμνος αυτός ανήκει στο top five όλων των υμνολογιών έχοντας αψεγάδιαστη αγιογραφική και μελωδική ομορφιά.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !