Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 aprile 2011

Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη - Mercoledì Santo

Δεν θα μιλήσουμε εμείς. Σήμερα τον λόγο έχουν οι Ιεροί Υμνογράφοι γιατί πολύ απλά μέσα στους ύμνους εμπεριέχεται όλη η θεολογία της σημερινής ημέρας. Είναι πραγματικά ύμνοι "διαμάντια".
Ξεκινάμε με τον ιαμβικό του Συναξαριστού (Δεν είναι υπέροχη η Ομηρική ποιητική γλώσσα;)

"Γυνή βαλούσα σώματι Χριστού Μύρον
Την Νικοδήμου προύλαβε σμυρναλόην"

γράφει ο Ιωάννης ο Μοναχός στα απόστιχα του όρθρου.

"Η απεγνωσμένη δια τον βίον και επεγνωσμένη δια τον τρόπον...
Μη μου τα δάκρυα παρίδης η χαρά των αγγέλων.
Αλλά δέξαι με μετανοούσα,
ην ουκ απώσω αμαρτάνουσαν
Κύριε δια το μέγα σου έλεος"

Το παρακάτω δεν τα λέει όλα μόνο του;

"Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνει τοις παρανόμοις.
Η μεν έχαιρε κενούσα το πολύτιμον. Ο δε έσπευδε πωλήσαι τον ατίμητον.
Αύτη τον Δεσπότην επεγίνωσκε, ούτος του Δεσπότου εχωρίζετο.
Αύτη ηλευθερούτο και ο Ιούδας δούλος εγεγόνει του εχθρού.
Δεινών η ραθυμία ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
Ην μοι δώρησαι Σωτήρ ο παθών υπέρ ημών και σώσον ημάς."

***

Oggi non parliamo noi. Lasciamo agli innografi parlare con le loro parole veramente d'oro.

Ci dice allora l'idiomelon delle laudi:

"Quando la peccatrice ha offerto la mirra, allo stesso tempo il discepolo concordava con i farisei.
Lei gioiva spargendo l'essenza preziosa, Lui andava per vendere il preziosissimo (Gesù).
Lei cominciava a conoscere il Signore mentre lui si separava dal Signore.
Lei si liberava (dal peccato) e Juda diventava schiavo del nemico (diavolo).
Che peccato è l'ozio!!! Ma come è grande il perdono!!!!
Perciò nostro Salvatore tu che sei morto per noi dacci il perdono e salvaci."

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !