Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 aprile 2011

συγκίνηση - emozione


Παρακολουθώντας το βίντεο αυτό από το 1983 με την Ειρήνη Παπά να τραγουδάει Τη Υπερμάχω Στρατηγώ συνειδητοποιούμε ότι η συγκἰνηση που προκαλεί ο συγκεκριμένος ύμνος είναι ανεξίτηλη. Ειδικά η παρουσία της Ειρήνης Παπά στην Αγία Σοφία έχει την δική της ξεχωριστή ομορφιά και νόημα.

Guardando questo video dal 1983 con Irene Papas che canta Ti Iperpaxo Stratigo ci rendiamo conto che l'emozione che questo inno provoca è incancellabile. La presenza di Irene Papas in particolare ha la sua bellezza e significato.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !