Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 aprile 2011

Χαίρε Ύδωρ Σωτήριον-Gioisci Acqua di Salvezza

Δροσίζειν με ση χάριτι

Τον 5ο αιώνα, έξω από την Κων/πολη, προς τα μέρη των επτά πύργων, ανεγέρθηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Θράκα ή Μακκέλη ναός μέγιστος και περικαλλής στο όνομα της Θεοτόκου ο οποίος βρισκόταν κοντά σε μία πηγή. Η Θεοτόκος διαμέσου του νερού της πηγής θεράπευσε πάρα πολλούς αρρώστους. Για αυτό η πηγή ονομάστηκε Ζωοδόχος ή καλύτερα Ζωηφόρος Πηγή.

Σήμερα γιορτάζουμε τα εγκαίνια αυτού ακριβώς του ναού. Μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ κατεδάφισε αυτή την αρχαία καλλονή και παρέμεινε ένα πολύ μικρό παρεκκλήσι. Η πηγή διατηρήθηκε μέχρι το 1821. Τότε κατεδαφίστηκε και το μικρό παρεκκλήσι και από τις προσχώσεις χάθηκε και το αγίασμα. Επί των ημερών του Σουλτάνου Μαχμούτ, υπήρχε μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία και κάποιοι ομογενείς ξεκινήσαν την ανοικοδόμηση του παρεκκλησίου. Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 27/07/1833. 

Μετά από λίγο καιρό ανεγέρθηκε νέος ναός και τα εγκαίνια γίνανε στις 2 Φεβρουαρίου από τον τότε Οικ.Πατριάρχη, Κωνστάντιο τον Β'. 
 
Ας τιμήσουμε την Παναγία με το κοντάκιο της εορτής,

Εξ' ακενώτου σου Πηγής Θεοχάριτωτε, επιβραβεύοις μοι πηγάζουσα τα νάματα, αεννάως της σης χάριτος υπέρ λόγον. τον γαρ Λόγον ως τεκούσαν υπέρ έννοιαν, ικετεύω σε δροσίζειν με ση χάριτι, ίνα κράζω σοι Χαίρε ύδωρ σωτήριον.

*** 
il ponte su Bosforo
 un po di storia........

Nel 5o secolo fuori Constantinopoli fu costruita dall'Imperatore Leon da Trace, un' enorme e splendida chiesa nel nome della Madonna che si trovava vicino ad una sorgente d'acqua. Tramite questa acqua benedetta, la Madonna ha fatto molti miracoli e per questo la fontana fu chiamata "la fontana che porta la vita" (Ζωοδόχος = Zoodòchos). 

Oggi celebriamo l'inaugurazione di questo belissimo tempio.

Dopo la caduta dell'Impero certi Sultani hanno distrutto il tempio e alla fine verso 1821 fu rimasto solo una piccola parte dell'edificio. Alla fine anche la fontana fu scomparsa. Verso il 1830 il Sultano Machmut ha permesso la ricostruzione della chiesa che fu terminata e inaugurata dal Patriarca Constantio II il 1833.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !