Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 aprile 2011

Chi ha trovato per primo la chiave delle porte di Eden? - Ποιός βρήκε πρώτος το κλειδί της Εδέμ;

Ζων εί ο Θεός συ και νεκρωθείς εν ξύλω ω νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος Λόγε. Κεκλεισμένας ήνοιξε της Εδέμ πύλας βαλών ο ληστής κλείδα το μνήσθητι μου

Tu sei Dio vivente benchè morto sul legno
O Tu morto nudo e verbo del Dio vivente
Ha aperto le porte chiuse del Eden il ladro
con la chiave del Suo "ricordati di me"

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !