Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 aprile 2011

σημαντικές προσθήκες στο blog - novità importanti sul blog

Abbiamo aggiunto due pagine sotto il titolo per facilitare la visione dei programmi della vita liturgica della nostra chiesa. La prima, temporanea fino a Pasqua, contiene il programma della Settimana Santa ed è accessibile cliccando sul tab Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας - Programma Settimana Santa mentre informazioni sulla messa di Domenica (letture) troverete cliccando sul tab Αναγνώσματα Κυριακής - Lettura di Domenica.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !