Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

17 aprile 2011

Ο Ιακώβ ωδείρετο του Ιωσήφ την στέρησινΣώφρων Ιωσήφ, δίκαιος κράτωρ ώφθη,
και σιτοδότης, ω καλών θημωνία!
Έτεροι εις την ξηρανθείσαν συκήν
την συναγωγήν, συκήν Χριστός, Εβραίων,
καρπών άμοιρον πνευματικών εικάζων,
αρά ξηραίνει, ης φύγωμεν το πάθος

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !