Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 aprile 2011

Ιστορική αναδρομή - Un pò di storia

Οι μεγάλοι ερμηνευτές των Ευαγγελίων μας λένε ότι τον Χριστό τον αλείψανε με μύρο δύο γυναίκες. Η μία πολύ καιρό πριν το Πάθος του, η άλλη ακριβώς λίγες μέρες πριν. Η μία υπήρξε πόρνη και αμαρτωλός, η άλλη σώφρων και ενάρετος.

Η εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει την μνήμη δύο γεγονότων.

1. Την μετάνοια στο πρόσωπο της πόρνης
2. Την προδοσία του Ιούδα

Και τα δύο αυτά γεγονότα, σύμφωνα με την ιστορική σειρά του Ματθαίου γίνανε ακριβώς δύο ημέρες πριν το νομικό Πάσχα, δηλ. Μάρτιου 21.ημέρα δ της εβδομάδος.
Η γυναίκα λοιπόν αυτή άλειψε με το μύρο της την κεφαλή και τα πόδια του Ιησού, και με τα μαλλιά της τον σκούπισε. Το πολύτιμο εκείνο μύρο κόστιζε 300 δηνάρια (περίπου 15 βενετσιάνικα φλουριά).
Αυτή ακριβώς ήταν η αιτία που προκάλεσε την οργή του φιλάργυρου Ιούδα. Αλλά ο Κύριος τον επιτίμησε για αυτό.
Ο αγανακτισμένος Ιούδας πηγαίνει στους αρχιερείς και συμφωνεί όπως παραδώσει τον Ιησού.

Ακριβώς για τα γεγονότα αυτά από τους αποστολικούς χρόνους καθιερώθηκε η νηστεία της Τετάρτης.

***


Secondo il Vangelo due donne hanno consparso con mirra il nostro Gesù Cristo. La prima fu una donna saggia e di virtù, la seconda però fu stata una peccatrice e prostituta. Una di loro ha cosparso la mirra tempo fa prima della Passione di Cristo. La peccatrice però l'ha fatto due giorni prima della Pasqua ebraica.

Oggi la nostra chiesa ricorda due fatti:

1. Il perdono della prostituta
2. Il tradimento di Giuda

Secondo gli storici, la mirra che la donna ha cosparso sulla testa e piedi di Gesù costava 300 denari (circa 15 fiorini veneziani). Il fatto che la mirra costava cosi tanto ha fatto arrabbiare Giuda. Cosi Giuda andò verso Caifa e gli altri vescovi e concordò il tradimento di Gesù. Grazie a questo fatto, già dai tempi apostolici, il mercoledì fu stabilito come giorno di digiuno.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !