Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 aprile 2011

Ο Ακάθιστος Ύμνος και η Παναγία των Βλαχερνών - L'Inno Akathistos e Panagia Ton Vlaxernon

Panagia Ton Vlaxernon
Templon della chiesa Panagia Ton Vlaxernon
Entrata alla Panagia Ton Vlaxernon
dall'interno della chiesa
Soffito della chiesa
Το έτος 626, και ενώ ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ηγούνταν εκστρατείας του βυζαντινού στρατού κατά των Περσών, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε αιφνιδίως από τους Αβάρους. Γνωρίζοντας την απουσία του στρατού, οι Άβαροι απέρριψαν κάθε πρόταση εκεχειρίας και την 6η Αυγούστου κατέλαβαν την Παναγία των Βλαχερνών. Σε συνεργασία με τους Πέρσες, τη νύχτα της 7ης προς 8η Αυγούστου, ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση, ενώ ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της Πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και ενεθάρρυνε το λαό στην αντίσταση. Τη νύχτα εκείνη, φοβερός ανεμοστρόβιλος, που αποδόθηκε σε θεϊκή αρωγή, δημιούργησε τρικυμία και κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο, ενώ αντεπίθεση των αμυνομένων προξένησε τεράστιες απώλειες στους Αβάρους και τους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι.

Την 8η Αυγούστου, η Πόλη είχε σωθεί από τη μεγαλύτερη ως τότε απειλή της ιστορίας της. Ο λαός, θέλοντας να πανηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία απέδιδε σε συνδρομή της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο το πλήθος έψαλε τον από τότε λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο» στην Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».

***


Nell'anno 626 mentre l'imperatore Irakleios era impegnato a dirigere le truppe dell'impero contro i Persiani, Constantinopolis fu assediata di improvviso dagli Avari che, conoscendo che le truppe erano assenti, rifiutarono qualsiasi proposta di tregua. Cosi il 6 Agosto conquistarono la Panagia Ton Vlaxernon (Madonna di Vlaxernon). Collaborando con i Persiani, durante la notte del 7 e 8 Agosto, si stavano preparando per l'attacco finale mentre il Patriarca Sergios andava intorno le mura della città tenendo l'icona della Panagia ton Vlaxernon (Vlaxernittisa) incorragiando la gente a resistere. Quella notte, un ciclone fortissimo considerato di volontà divina, provocò una tempesta e distrusse la flotta dei nemici, mentre il controattacco della gente in difesa provocò perdite enormi agli Avari e Persiani i quali furono costretti a rinunciare l'assedio e tornare con le mani vuote.

L'8 Agosto, la città fu salvata dalla più grande minaccia successa nella sua storia. Il popolo, volendo festeggiare la sua salvezza, che associava all'aiuto di Theotokos (Madre di Dio) si trovò alla chiesa della Panagia Ton Vlaxernon. Li, secondo la tradizione, la gente in piedi cantò l'inno, da allora chiamato "Akathistos" alla Panagia (Madonna), attribuendo la sua "vittoria" e gratitudine a "ypermaxo stratigo".

nota dagli autori: 
1. Il testo in greco proviene da Wikipedia mentre la traduzione è stata fatta da noi. Speriamo che non ci siano tanti errori. Se volete inviarci un commento suggerendo modifiche non esitare a farlo!
image credit:

2. Tutte le immagini della chiesa della Panagia Ton Vlaxernon sono di proprietà dell'autore del sito http://eistinpolin.wordpress.com

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !