Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 aprile 2011

Invito a ritiro spirituale

Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
Parrocchia Greco – Ortodossa di San Demetrio Bologna
Via De Griffoni, 3 –à 40123 Bologna – Italia Tel. & Fax +39.051.271094 begin_of_the_skype_highlighting            +39.051.271094      end_of_the_skype_highlighting

           No Prot.: -                                                                                           Bologna li, 29.04.2011

                    Carissime sorelle e carissimi fratelli,
          in occasione del periodo tra l’Ascensione del Signore e il grande evento della Pentecoste, la nostra parrocchia organizza un ritiro spirituale nella Villa San Leonardo, Prato (vedi foto).
          In questi due giorni intensi avremo modo di approffondire alcune tematiche inerenti la Fede sulla Terza Persona della Santissima Trinità: lo Spirito Santo.
          Cercheremo di porre l’attenzione sulla duplice azione dello Spirito Santo, quindi la sua azione nella vita della Chiesa e nella nostra vita, in un’epoca dominata dall’individualismo e dalla mancanza di rapporti interpersonali. Questo ritiro spirituale non ha soltanto un carattere strettamente religioso, ma richiede anche la part ecipazione attiva di tutti, per poter scambiare opinioni e condividere momenti di riflessione, meditazione comune e personale. E’ importante che si impari a stare insieme, a dialogare e a pregare. Ciò significa che non si tratterà di vacanza, ma di un momento spirituale sia dell’anima che del corpo. La presenza della Guida spirituale sarà fondamentale per l’organizzazione delle meditazioni, delle relazioni, del coordinamento dei lavori di gruppo.
          Il ritiro è aperto a tutti quelli che desiderano una parentesi di meditazione nella loro vita per uno scambio di idee, esperienze e per un reciproco arricchimento interiore.
          Un momento spirituale nel caos quotidiano può essere un’occasione di rigenerazione e crescita personale.

Distinti saluti
IL PARROCOArchimandrita
Dionisios Papavasileiou

PROGRAMMA DEL RITIRO  
VILLA S. LEONARDO AL PALCO - PRATO

Guida del Ritiro e Relatore Archimandrita Padre Dionisios, parrocco della Parrocchia
greco-ortodossa San Demetrio Megalomartire
di Bologna.

Giovedì 2 giugno 2011
Ore 15:00, Arrivo e sistemazione in camera doppia.
Ore 16:00, Primo incontro: Spiegazione del Ritiro e formazione gruppi di lavoro.
Ore 17:00, Prima meditazione “Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento, nella Teologia e nella Vita della Chiesa” – Discussione.
Ore 19:00, Ora nona e Vespro.
Ore 20:00, Cena – Tempo di riflessione e lavoro di gruppo.

Venerdì 3 giugno 2011
Ore 09:00, Mattutino.
Ore 10:00, Seconda meditazione (da concordare) – Discussione.
Ore 13:00, Pranzo – Riposo.
Ore 15:30, Partenza per Prato.
Ore 16:00, Supplica – Paraclisis davanti al Sacro Cingolo della Beata Vergine Maria Madre di Dio, costudito nella Cattedrale di Prato (questo è un privilegio consentito a noi dal Vescovo di Prato). Eventuale visita turistica alla Cattedrale di Prato.
Ore 19:30, Ora nona e Vespro.
Ore 20:00, Cena – Tempo di riflessione e lavoro di gruppo.

Sabato 4 giugno 2011
Ore 09:00, Mattutino.
Ore 10:00, Terza meditazione (da concordare) – Discussione.
Ore 11:30, Presentazione dei lavori di gruppo.
Ore 13:00, Pranzo – Partenza per Bologna.
  

PARTECIPAZIONE

Minimo numero partecipanti 20 persone.
Massimo numero partecipanti 30 persone.
Prenotazioni entro il 23 maggio.
Quota di partecipazione 100 € a persona ( la quota comprende: due pernottamenti in
camera doppia con bagno, pranzi e cene comprese, affitto sala incontri, materiale didattico). 

Per Informazioni e prenotazioni contattare:
Marisa Kipourou 339 7621611
Elena Boscos 349 6334204 mail: elena@boscos.it


come raggiungere
Villa S. Leonardo al Palco
Indirizzo: Via del Palco, 228 – Prato (0574 24727) http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_del_Palco
In auto
DA NORD:
Autostrada A1 – Uscita “Calenzano – Sesto Fiorentino”
Seguire le indicazioni per Prato. Al termine della tangenziale Ovest, a destra per Via
Firenze. Alla rotonda, dritto in direzione Viale Borgo Valsugana. Proseguire fino ad
una piccola rotonda e voltare a destra (Via Miniati). All’obelisco prendere la prima a
sinistra (Via del Palco). Proseguire dritto per 400 metri e voltare a destra all’inizio
della salita di Via del Palco.
DA SUD E DA OVEST:
Autostrada A11 – Uscita Prato Est
Prendere direzione centro (Questura, Ospedale) e proseguire sul Viale (alberato)
Leonardo da Vinci. Alla rotonda, prima uscita a destra, direzione Viale della
Repubblica. Proseguire dritto fino al cavalcavia ferroviario. Alla rotonda, seconda
uscita direzione Viale Borgo Valsugana. Proseguire come sopra.
In treno
La stazione di Prato è sulla tratta Firenze – Bologna (ci sono comunque numerose
coincidenze dalla stazione di Firenze). Dalla stazione di Prato, Linea 78 (direzione
“Castellina”) di CAP Autolinee. Si tenga presente che dalla fermata più vicina
(chiedere indicazione all’autista) alla Villa ci sono circa 150 metri in salita.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !