Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 aprile 2011

Ψάχνοντας τον μυστικό αμπελώνα - In cerca della vigna mistica

image credit lessing archives
 
 
Δεύτε εργασώμεθα εν τω μυστικώ αμπελώνι, καρπούς μετανοίας εν τούτω ποιούμενοι. Ουκ εν βρώμασι και πόμασι κοπιώντες αλλά εν προσευχαίς και νηστείαις κατορθούντες. Τούτοις αρεσκόμενος ο Κύριος του έργου δηνάριον παρέχει. Διό ψυχάς λυτρούται χρέους αμαρτίας ο μόνος πολυέλαιος (δοξαστικόν Αίνων Δ' Κυριακής Νηστειών).

Questo piccolo inno ci invita a lavorare nella vigna mistica producendo frutti di vita spirituale attraverso la preghiera e il digiuno anzichè stancarsi mangiando e bevendo. Grazie al nostro impegno il Signore della Gloria, ci ripagherà salvando la nostra anima e cancellando il debito dei nostri peccati.

1 commento:

  1. Ευχαριστώ για την επίσκεψη στο ιστολόγιό μου και την εγγραφή σας ως αναγνωστών. Κατεχώρησα το ιστολόγιό σας στα ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Αν θέλετε καταχωρείται και το δικό μου.

    Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !