Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

20 aprile 2011

Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη - Giovedì Santo

Abbiamo eredidato dai nostri Santi Padri un patrimonio di quattro eventi da festeggiare per Giovedì Santo.


1. La lavanda dei piedi dove Cristo ha mostrato l'umiltà ai discepoli


2. L'ultima cena e la consegna del Sacro Mistero dell'Eucaristia


3. La preghiera del cuore 

 
4. Il tradimento di Giuda

***

Αύριο Μεγάλη Πέμπτη διαταχθήκαμε από τους Αγίους Πατέρες να εορτάζουμε τέσσερα γεγονότα.

1. Τον Ιερό Νιπτήρα όπου ο Χριστός δίδαξε την ταπείνωση

"Νίπτει μαθητών εσπέρας Θεός πόδας
ου πους πατών ην εις Εδέμ δείλης πάλαι"

2. Τον Μυστικό Δείπνο και την παράδοση των φρικτών μυστηρίων (Θείας Ευχαριστίας)

"Διπλούς ο δείπνος Πάσχα γαρ νόμου φέρει
και Πάσχα καινόν αίμα σώμα Δεσπότου"

3. Την υπερφυά προσευχή

"Προσευχή και φόβητρα θρόμβοι αιμάτων
Χριστέ προσώπου παραιτούμενος
δήθεν θάνατον εχθρόν εν τούτοις φενακίζων"

4. Την προδοσία του Ιούδα

"Τι δει μαχαιρών τι ξύλων λαοπλάνοι;
προς τον θανείν πρόθυμον εις κόσμου λύτρον"

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !